Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

 

 

    

    

Kivonat

    

    

 

 

Tartalom

1.     Cél, hatály. 2

2.     A Szolgáltatóra vonatkozó adatok. 2

3.     A weboldalon folytatott tevékenység. 2

4.     A weboldal használatára vonatkozó feltételek. 3

4.1.      A weboldal használatához kapcsolódó felelősség. 3

4.2.      Szerzői jog. 3

5.     A weboldalon történő vásárlás. 3

5.1.      Regisztráció lehetősége a weboldalon. 3

5.2.      A megrendelés előtti tájékoztatás. 4

5.3.      A megrendelés folyamata. 4

5.4.      Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte. 5

5.5.      Díjfizetés. 6

5.6.      Számla kiállítása. 6

5.7.      Szállítás. 6

6.     Az elállási jog gyakorlása. 7

7.     Szavatosság. 8

7.1.      Kellékszavatosság. 8

7.2.      Termékszavatosság. 9

7.3.      Jótállás. 10

7.4.      Szavatossági, jótállási igények érvényesítése, panaszkezelés. 10

8.     További jogérvényesítési lehetősége. 10

8.1.      Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 11

8.2.      Békéltető testület eljárásának kezdeményezése. 11

8.3.      Panasztétel kezdeményezése az európai uniós vitarendezési platformon. 11

8.4.      Bírósági eljárás kezdeményezése. 11

1.     Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta. 12

 

 

1.     Cél, hatály

1)     A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://www.veganboltvac.hu/ honlapon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatások igénybevételének az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, valamint aktuális információt, melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül kerülnek feltüntetésre. A Felhasználó a Mentál Agora Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) weboldalára történő belépéssel, így különösen a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével és a weboldal használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató – mint egyben Adatkezelő – Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.

2)     Az ÁSZF célja a weboldal használatával kapcsolatos szabályok rögzítése, az erről szóló tájékoztatás és a weboldalon történő vásárláshoz szükséges szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján.

3)     Felhasználó – egyben, mint az adatkezelési vonatkozásban Érintett – személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a weboldal bármely oldalán a láblécben.

4)     A jelen ÁSZF nyelve magyar.

5)     Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

6)     Az ÁSZF időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ét bármikor módosítsa és új ÁSZF-et tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

2.     A Szolgáltatóra vonatkozó adatok

neve:                                             Mentál Agora Kft.

képviseli:                                       Szlovák Zoltán ügyvezető

adószáma:                          26161851-2-13

székhelye:                          2600 Vác, Kert u. 10. 1. em. 10.

a bolt címe:                        2600 Vác, Március 15. tér 22.

e-mail címe:                                   info@magora-vac.hu

weboldala(i):                                  https://www.veganboltvac.hu/

telefonszáma:                                 +36-20-277-5267

3.     A weboldalon folytatott tevékenység

1)     A Szolgáltató a weboldalán az egészséges (elsősorban vegán) táplálkozás, a minőségi alapanyagokból készült ételek iránt érdeklődő, valamint speciális diétát követő vásárlók számára történő kiskereskedelmi értékesítéssel foglalkozik. Továbbá a termékekhez kapcsolódóan vagy akár ezekről teljesen függetlenül a felhasználók érdeklődésére számot tartó írásokat, blogcikkeket hoz nyilvánosságra a szerzői jog védelme alatt.

2)     A Szolgáltató egyéb, ingyenesen vagy díjfizetés ellenében letölthető segédanyagokat is biztosíthat a weboldalán.

4.     A weboldal használatára vonatkozó feltételek

4.1.    A weboldal használatához kapcsolódó felelősség

1)     Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2)     Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.

3)     A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

4)     A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például kommenteket) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5)     A Szolgáltató weboldala, aloldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. E más szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2.    Szerzői jog

1)     A Felhasználó a weboldal és a hozzátartozó közösségi oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalak üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésre használja fel. A weboldal és közösségi oldal üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weboldal üzemeltető cég székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

2)     Amennyiben a Szolgáltató a weboldal tartalmát harmadik személy honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap, azaz kétszázezer forint havidíj összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget, képet, ábrát. Az átvétellel a Felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

5.     A weboldalon történő vásárlás

5.1.    Regisztráció lehetősége a weboldalon

1)     A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a honlapon regisztráljon, ezzel megkönnyítve a rendszeres vásárlást.

2)     A „Regisztráció” gombra kattintást követően a Felhasználónak meg kell adnia a párbeszédablakban meghatározott adatokat (e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím), majd meg kell adnia a regisztrációhoz az adatkezelési hozzájárulást a jelölőnégyzet bejelölésével.

3)     A „Regisztráció” gombra kattintás után – amennyiben a Felhasználó minden adatot megadott –, egy aloldalon keresztüli értesítést kap a „Regisztrációja elkészült” szöveggel.

4)     A sikeres regisztrációt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címen is rövid időn belül visszaigazolja.

5.2.    A megrendelés előtti tájékoztatás

5)     A Szolgáltató a honlapjának láblécében az „Információk” pont alatt az „ÁSZF” pontban, valamint a termékek egyes aloldalain nyújt tájékoztatást a vásárlással kapcsolatos tudnivalókról.

6)     A tájékoztatás kiterjed a vásárláshoz kapcsolódó költségek (pl. csomagolás, szállítás, utánvét stb.) előzetes bemutatására, amennyiben ilyen költség felmerül. Az egyes megrendelések esetén a költségek összegzése során a Szolgáltató tételesen is bemutatja az adott megrendelésnél felmerülő valamennyi költségtételt a Felhasználó számára.

5.3.    A megrendelés folyamata

1)     A Felhasználó a Szolgáltató honlapján kiválasztja a kívánt terméket.

2)     A választott termék a szükséges darabszám megadása után a „Kosárba rakom” gomb segítségével helyezhető a kosárba. Ezt követően külön tájékoztatás érkezik: „A kosárba sikeresen belekerült(ek) a következő termék(ek):”, ez alatt megjelenik a kosárba rakott termék(ek) megnevezése. Ennél a pontnál a vásárló eldöntheti, hogy tovább vásárol-e ekkor a „Tovább válogatok” gombra kattintva folytathatja a vásárlást, vagy a „Tovább a kosárhoz” gomb segítségével halad tovább.

3)     A Felhasználó a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve a termék megnevezése alatti „Törlés” gomb segítségével törölheti az adott tételt.

4)     A „Kosár” pontban a Felhasználó áttekintheti, hogy a vásárlása milyen összeget tesz ki, valamint arról, hogy hűségpontok beváltására a Pénztárban van lehetőség.

5)     A Felhasználó a „Tovább a pénztárba” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

6)     Amennyiben a Felhasználó rendelkezik a vásárlásnál felhasználható kuponnal, vagy hűségponttal a „Kuponkód” vagy „Hűségpont” mezőben adhatja azt meg és a „Beváltás” gomb segítségével használhatja fel a vásárláshoz.

7)     A „Szállítási adatok” kérdésnél kell megadni az e-mail címet, a vezeték- és keresztnevet, valamint a telefonszámot, regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a regisztrációkor megadott címet veszi alapul a rendszer, melyet a „Módosítás” gombbal lehet megváltoztatni. Innen a „Tovább a szállítási módokhoz” gomb segítségével lehet tovább lépni és az alábbi szállítási módok közül lehet választani az ott feltüntetett szállítási díjra vagy ingyenes szállításra tekintettel:

a)     Házhozszállítás futárszolgálattal;

b)     Személyes átvétel az üzletben.

A futárszolgálat és a kiszállítás választása esetén meg kell adni a szállítási címet.

8)     A következő lépésben a „Tovább a fizetési módokhoz” gomb megnyomása után a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot

a)     Banki átutalás;

b)     Utánvét.

Ennél a pontnál kell megadni a számlázásra vonatkozó adatokat.

A „Tovább az összegzéshez” gomb segítségével lehet továbblépni.

9)     A „Rendelés összegzése” pontban át lehet tekinteni a megadott adatokat és mind az „Szállítási cím” mind a „Szállítási mód”, mind a „Fizetés” vonatozásában a „Módosítás” gomb segítésével korrigálhatóak a megadott adatok. A megadott jelölőnégyzetben történő jelöléssel el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót, melyek a link révén megnyitva olvashatóak. Amennyiben a Felhasználó mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelem” gomb segítségével véglegesítheti rendelését.

10)  A weboldalon a Szolgáltató a sikeres rendelést a „Rendelését felvettük!” üzenettel azonnal valamint rövid időn belül e-mailben is visszaigazolja.

5.4.    Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

1)     A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. Az e-mail tárgya: „Rendelés (rendelésszám)”. E visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási cím információk), a rendelés azonosítóját (rendelésszám), a rendelés dátumát, a fizetés és szállítás módját, a megrendelt termékhez tartozó adatok felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

2)     Amennyiben a megrendelés rögzítése után 1 napon belül a Felhasználó nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, azt haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé a jelen ÁSZF „2. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok” pontjában bemutatott e-mail címen vagy telefonszámon.

3)     A megkapott visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között. E szerződést a Szolgáltató iktatja, az iktatószám megegyezik a rendelésszámmal. A szerződés a Felhasználó által utólag a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthető meg.

4)     A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5)     Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé, a rendelések téves teljesítésének elkerülése érdekében.

6)     A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre vonatkozik:

·       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

·       az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.);

·       a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

·       a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.);

·       a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik, figyelemmel a Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU Irányelvére is;

·       az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.

5.5.    Díjfizetés

1)     Díjfizetés utánvéttel: Amennyiben a weboldalon megrendelt termék futárszolgálattal vagy kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával.

2)     Előre utalás bankszámlára: A Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően a Szolgáltató által küldött díjbekérő alapján fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a rendelésszámot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

5.6.    Számla kiállítása

A számlát a Szolgáltató a Felhasználó e-mail címére E-számla formájában küldi meg, vagy azt a termékkel együtt a termék csomagolásában helyezi el.

5.7.    Szállítás

1)     Amennyiben futárszolgálattal történik a kiszállítás, a küldemény aktuális helyzetéről e-mailben vagy SMS-ben értesíti a futárcég a Felhasználót. Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, egy alkalommal ismételten megkísérli a kézbesítést. Ha két kézbesítési kísérlet után sem sikerül átadni a küldeményt, akkor azt már csak a Felhasználó költségére tudja a Szolgáltató újra postázni.

2)     A küldemény átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, vagy a terméken, a Felhasználó kérheti jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3)     A szállítási és csomagolási, illetve utánvét költségekről, valamint a szállítási határidőről a Szolgáltató a weboldalán ad előzetes tájékoztatást, valamint a megrendelés folyamatában is ad részletes tájékoztatást.

4)     A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a termék(ek)et. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.     Az elállási jog gyakorlása

1)     Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Felhasználó).

2)     A terméknek a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Felhasználó a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja jelen ÁSZF mellékletében bemutatott elállási nyilatkozatmintát is.

3)     A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

4)     A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5)     A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6)     A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

7)     Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8)     A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

a)     olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató;

b)     olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

c)     romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d)     olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

e)     olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f)      lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

g)     hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

h)     nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

i)      a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7.     Szavatosság

7.1.    Kellékszavatosság

1)     A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet (Ptk. 6:159. §). Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

2)     Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

3)     Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

4)     Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5)     Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6)     Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

7)     Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8)     A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

9)     Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10)  Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2.    Termékszavatosság

1)     A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – kellékszavatossági (Ptk. 6:159. §) vagy termékszavatossági (Ptk. 6:168. §) igényt érvényesíthet, a Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

2)     Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

3)     Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4)     Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

5)     A Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

6)     A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a)     a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b)     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c)     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7)     A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.3.    Jótállás

1)     Amennyiben a Szolgáltató olyan terméket értékesít, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, köteles helytállni a hibás teljesítésért (Ptk. 6:171. §).

2)     Amennyiben a weboldalon szereplő termék jótállási kötelezettség alá esik, ennek tényét a Szolgáltató feltünteti a termék adatainál, valamint a termék értékesítése során a jótállásból eredő jogok érvényesítése érdekében jótállási jegyet állít ki a Felhasználó részére.

7.4.    Szavatossági, jótállási igények érvényesítése, panaszkezelés

1)     A Felhasználó Szavatossági igényeit, panaszát az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti, illetve jelentheti be:

a)     személyesen a 2600 Vác, Március 15. tér 22. címen, a Mentál Agora Kft. üzletében nyitvatartási időn belül. (Telefon: +36-20-277-5267);

b)     E-mailben az info@magora-vac.hu címen;

c)     postai úton a következő címen:

Név: Mentál Agora Kft.

Cím: 2600 Vác, Kert u. 10. 1. em. 10.

2)     A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt őriz.

3)     A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

4)     A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.     További jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára.

8.1.    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A Felhasználó fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. Az első fokon eljáró járási kormányhivatalok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://jarasinfo.gov.hu/.

8.2.    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. A békéltető testületek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

https://bekeltetes.hu/.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye:                   1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési címe:           1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail címe:                pmbekelteto@pmkik.hu

Telefonszáma:  06-1-269-0703

Honlapja:                     www.pestmegyeibekelteto.hu

8.3.    Panasztétel kezdeményezése az európai uniós vitarendezési platformon

Amennyiben az online vásárlás során felmerült probléma vagy vita nem rendeződött el a Szolgáltatóval vagy a hazai fórumokon, panaszát a következő platformon keresztül terjesztheti európai uniós vitarendezési testület elé:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

8.4.    Bírósági eljárás kezdeményezése

A Felhasználó polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

1.     Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(A szerződéstől való esetleges elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza 14 napon belül.)

Címzett: Mentál Agora Kft.

Cím: 2600 Vác, Kert u. 10. 1. em. 10.

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

Rendelésszám:

 

A Felhasználó neve:

 

A Felhasználó telefonszáma:

 

A Felhasználó címe:

 

 

Kelt

A Felhasználó aláírása